Centrum Medyczne PZU Zdrowie Poznań Niepodległości oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie Medycyny Pracy.

W trosce o najwyższą jakość usług , szanując Państwa czas oferujemy przeprowadzenie badań w ciągu jednego dnia.

Naszym klientom oferujemy badania:

 • Wstępne - wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy lub jeśli na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.
 • Kontrolne - wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
 • Okresowe - są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy,
 • Sanitarno-epidemiologiczne.

Świadczenie usług medycyny pracy obejmują:

 • Konsultację lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy,
 • Konsultację okulistyczną,
 • Konsultację neurologiczną,
 • Konsultację laryngologiczną,
 • Badania laboratoryjne – OB, Mocz, Morfologię, Glukozę, Cholesterol i inne.

Ponad to oferujemy:

 • Audiometrię,
 • Spirometrię
 • Badania EKG – spoczynkowe i wysiłkowe
 • Badania psychotechniczne i inne

Mając na uwadze dobro naszego Pacjenta gwarantujemy Państwu:

najwyższy poziom świadczonych usług, krótkie terminy oraz kompleksowość.

Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze pracodawców, dotychczas zaufało nam: Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, GSS Społem, Hotel Mercure, Novotel Malta, Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę

* Bez uzupełnienia tego pola, PZU Zdrowie nie będzie mogło skontaktować się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.
** Proszę o wybór dowolnej formy kontaktu. W przypadku nie uzupełnienia pól w żadnej z proponowanych form kontaktu, PZU Zdrowie nie skontaktuje się z Państwem.

Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa(dalej: PZU Zdrowie”). W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym jednorazowego przedstawienia oferty PZU Zdrowie. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby PZU Zdrowie mogło się z Państwem skontaktować i przedstawić ofertę.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU Zdrowie z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na adres: PZU Zdrowie SA, IOD, Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym przedstawienia oferty PZU Zdrowie – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu w związku, z którym zostały zgromadzone lub do czasu odwołania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.